Necesar acte acreditare

Lista acte necesare in vederea acreditarii


1) Copia certificatului de înregistrare (CUI) eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului (conform cu originalul) - 2 copii

2) Declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal al distribuitorului si a unitatii propuse, privind existenta contractelor de comercializare si/sau service încheiate între ele

3) Declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal al societatii privind existenta capacitatii profesionale a tehnicienilor de service inclusi în “Tabel”, de a asigura întretinerea si repararea AMEF pentru care se solicita autorizarea – datata, semnata si stampilata

4) Certificatul constatator eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului, din care sa rezulte capitalul social, asociatii, administratorii si obiectul de activitate; Unitatea trebuie sa aiba în obiectul de activitate comercializarea cu amanuntul cod CAEN 4741/4742 (art.78 (1) lit.c), respectiv 9511 pt service (art. 106(1), dupa caz)

Atentie! este necesar actul original sau 2 copii (conform cu originalul, semnate si stampilate)

5) Certificatele de cazier judiciar ale administratorilor si tehnicienilor de service

6) Formular Partner (tabel) care sa contina datele societatii (adresa sediului social, Nr. registrul comertului, C.I.F., telefon, fax, e-mail, lista tehnicienilor inregistrati la Comisie care urmeaza sa faca service pe noile modele de AMEF si elementele de identificare – sigiliu alocat) – datat, semnat si stampilat.

7) Certificatul de atestare fiscala - (acest document va fi solicitat de Ministerul Finantelor Publice)

8) Fisa de personal tehnicieni

9) Cerere catre Partner Corporation pentru acreditare

10) Contract de distributie

11) Contract de service